ครม. รับทราบ 5 ข้อ เสนอ คอ.นธ.อุกฤษ ไม่แก้ม.291

ครม. รับทราบ 5 ข้อ เสนอ คอ.นธ.อุกฤษ ไม่แก้ม.291
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการทำงานครบ 3 เดือน ของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ไปศึกษาแผนการดำเนินงานข้อเสนอ 5 ข้อของ คอ.นธ. ได้แก่ 1. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร กรณีเจ้าพนักงานจราจรเรียกเก็บเงินจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 2. ปัญหาสิทธิของผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยเห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการยึดมั่นในหลักยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย 3. ปัญหาการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 4. เรื่องการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล และ 5. เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 แต่เห็นควรให้แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 291 แทน และเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำกลับเข้ามาสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 1.5 หมื่น ลบ. ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้มีมติ อนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 15,157 ล้านบาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และต้องเป็นโครงการที่ไม่มีความทับซ้อนกับโครงการอื่นๆ รวมถึงจะต้องเป็นโครงการ ปรับปรุงให้คืนสภาพ ไม่ใช่โครงการที่สร้างใหม่ นอกจากนี้ ที่ประชุม โดย นายกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมาย ให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึงรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษา และจัดทำกรอบงบประมาณปี 2556 โดยให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือน ม.ค. ปีนี้ ครม.สัญจรผ่านงบ3.8แสนล.ทำรถไฟเร็วสูงกทม.-เชียงใหม่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการ โครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงระบบการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ในภาคเหนือ รวมกว่า 128 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 380,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนองบประมาณผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง และให้คณะกรรมการ กยอ. เพื่อกลั่นกรองงบประมาณให้เหมาะสม เนื่องจากโครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นแผนระยะยาว ครม.อนุมัติแก้ไขร่างพรบ.รถยนต์ 2 ฉบับ น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ในการปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี และนิรโทษกรรมภาษีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ในการปรับปรุงประเทศของหน่วยงานราชการที่จะได้รับการยกเว้นนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกในการปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ในการปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 2 ฉบับเพื่อให้รถชนิดใหม่ อาทิ รถ ATV สามารถจดทะเบียนใช้บนท้องถนนได้ ซึ่งเรื่องทั้งหมดจะมีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจพิจารณาตามกระทรวงคมนาคมเสนอก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร์พิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร์พิจารณาต่อไป  

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!