วันเด็กเมืองลับแลจัดรณรงค์บริโภคไข่

วันเด็กเมืองลับแลจัดรณรงค์บริโภคไข่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ไปเป็นประธานจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 และได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 ได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ สำหรับวันเด็กที่ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 2555 ทางจังหวัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมนันทนาการและเกมส์ตามฐานต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว และสังคมไทย ได้อย่างให้มั่นคง และมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกให้แก่นักเรียนผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 30คน พร้อมทั้งทางกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 และ กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก ได้นำปืนใหญ่ พร้อมรถลำเลียงสายพาน มาให้เยาวชนได้ชมอย่างใกล้ชิด                       

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!