ผู้ปลูกมันสระแก้วร้องราคามันตกต่ำ

ผู้ปลูกมันสระแก้วร้องราคามันตกต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว การค้าภายในจังหวัดสระแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหาด เกษตรอำเภอ ประธานชมรมผู้ค้าสินค้าเกษตรชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้ประกอบการลานมัน ผู้ประกอบการรับซื้อมันสำปะหลังจากกัมพูชา ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลัง ตกต่ำ เพื่อที่จะชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาร้องเรียนว่า ปัจจุบันปริมาณผลผลิตออกมามาก บางครั้งลานมันปฏิเสธการรับซื้อ หรือกดดันราคา และมีการนำเข้า มันเส้น จากประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก     โดย พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การซื้อมันจากฝั่งกัมพูชา เป็นการซื้อมันเส้นเป็นส่วนใหญ่และซื้อเพื่อทำการส่งออก จึงไม่กระทบกับการรับซื้อหัวมันสดในประเทศ เหตุที่ราคาลดต่ำลง เนื่องจากการส่งออกลดน้อยลง และราคาส่งออกมันเส้นลดจาก 260 เหรียญต่อตัน ในเดือนธันวาคม 54 เหลือ 240 เหรียญต่อตัน ดังนั้น ทางเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต้องการให้มีการรับซื้อหัวมันหรือประกันราคาโดยเร็ว เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่เกษตรขุดหัวมันจากไร่ เพราะว่าบางลานไม่รับซื้อหรือรับซื้อแต่ให้ราคาต่ำเกินไป ทั้งนี้ ราคามันในช่วงปลายปี 2554 จะสูงถึง 3.30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ขณะนี้เหลือแค่ 2.30-2.40 บาทต่อกิโลกรัม เท่านั้น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ได้รับความเดือนร้อน ได้พยายามรวมตัวเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ต้องการให้ช่วยประกันในราคา 3 บาท โดยเร็วที่สุด   

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!