อบต.หนองหญ้าปล้องจัดงานวันเด็ก

อบต.หนองหญ้าปล้องจัดงานวันเด็ก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังทอง เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จะต้องได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพของชาติ ซึ่ง นางอธิชา อินพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง กล่าวว่า กิจกรรมวันเด็ก จัดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน และฝ่ายสภา อบต. เพื่อได้ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้รับความสนุกสนานรื่นเริง และได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ มีระเบียบวินัย ให้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งทางด้านร่ายกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด เพื่อการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!