ปภ. ย้ำจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ปภ. ย้ำจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบ จากสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นวงกว้าง โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว 31 จังหวัด 361 อำเภอ เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เน้นย้ำให้ จังหวัดบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างใกล้ชิด โดยในการแจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อย รวมทั้ง จัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบภัยและพื้นที่การแจกจ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุม ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน พร้อมทั้ง ประสานผู้แทนประชาคม หมู่บ้าน ร่วมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการแจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ประสบภัยสำหรับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!