บรรเจิดนำทีม20อ.เปิดตัวสยามประชาภิวัฒน์

บรรเจิดนำทีม20อ.เปิดตัวสยามประชาภิวัฒน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณะบดีนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยนักวิชาการกว่า 20 คน จากภาคสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดตัว "กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์" โดยมีเจตนารมณ์ที่สร้างความสุขและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีอุดมการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม โดยยึดมั่นการคุ้มครองปัจเจกบุคคลตามหลักนิติรัฐ พร้อมทั้งประกาศจุดยืน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมและระบบการเมืองไทยสนับสนุนการปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อขจัดอิทธิพลของเผด็จการ โดยพรรคการเมือง นายทุน ขจัดวิกฤติเสรีภาพที่มีการใช้สิทธิ์และเสรีภาพเกินขอบเขต จนนำไปสู่สังคมแบบอนาธิปไตย ขจัดวิกฤติความคิดและความเชื่อที่ว่าสูตรสำเร็จประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งเท่านั้น ขจัดวิกฤติในด้านศีลธรรมและจริยธรรม ที่ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจและทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ นายบรรเจิด กล่าวว่า กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ตั้งขึ้นมา เนื่องจากพิจารณาปัญหาของสังคม มาได้ระยะหนึ่ง แต่รู้สึกอึดอัด มีความขัดแย้งมากขึ้น และพบว่านักวิชาการบางกลุ่ม มีการเสนอแนวคิดการปฏิวัติ โดยแนวคิดเผด็จการทหารนั้น เป็นปัญหาในอดีต แต่ปัจจุบันประเทศเรากำลังเผชิญกับเผด็จการกลุ่มทุน โดยพรรคการเมือง จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำความจริงสู่สังคม และขับเคลื่อนความถูกต้อง ความเป็นธรรมในสังคม ยืนยันว่า กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์นี้ ไม่ได้ตั้งขึ้นมา เพื่อชนกับกลุ่มนิติราษฎร์ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น กลุ่มเห็นว่า ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะสังคมยังขัดแย้ง ต่างฝ่ายยังคงต้องการอำนาจ และคัดค้านการแก้กฎหมายอาญามาตรา 112 เนื่องจากเชื่อว่า มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มต้องการแก้มาตรา 112 เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!