อบจ.สุรินทร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแสดงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้ง จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคม ตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางด้านความคิด ให้เด็กมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!