ญี่ปุ่นยอดตายพุ่ง

เมื่อ 1 ม.ค. สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลแจ้งเกิดและแจ้งตาย รวบรวมจากหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ พบว่า ตลอดปีพ.ศ.2551 ญี่ปุ่นมียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,143,000 ราย สูงกว่าปีพ.ศ.2550 ถึง 35,000 ราย สถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทำให้เริ่มเห็นแนวโน้มว่าปัญหาประชากรญี่ปุ่นนับวันยิ่งลดน้อยลงจะแผ่ขยายออกไป เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับประชากรสูงวัยและสถิติการตายมีมากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด