พิจิตรเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิจิตร เปิดเผยว่าจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่เป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน จ.พิจิตร จึงได้ใช้พื้นที่ริมคลองข้าวตอก ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร ที่ตลอดทั้งสองฝั่งคลองเกือบ 4 ก.ม. เป็นชุมชนต้นแบบด้วยการขุดลอกคูคลองปลูกจิตสำนึก จนเกิดเป็นคลองสวยน้ำใสใช้เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว จนกลายเป็น Food Bank แหล่งอาหารของชุมชน ดังนั้นในวันนี้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จึงได้ร่วมกันโยนจุลินทรีย์ก้อน หรือ EM Ball จำนวน 1,500 ก้อน และเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คูคลอง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 84,000 ตัว พร้อมทั้งไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 1 คู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!