ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม

ประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูต ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียน แล้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาล ฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ แล้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ขอบใจ ในไมตรีจิตของทุกฝ่ายที่มาร่วมถวายพระพร พร้อมทรงมีพระราชดำรัสต่อว่า 

"ท่านทั้งหลาย ที่ได้อยู่ ณ ที่นี้ ผู้อยู่ในหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน และทหารย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่า ความมั่นคงของประเทศชาติจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดี มีสุขไม่มีทุกข์ยากเข็ญ  ดังนั้น การสิ่งใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน  ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง  โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วม จึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไข ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่น โครงการต่างๆที่เคยพูดไปนั้น  ก็เป็นการแนะนำไม่ใช่สั่งการ แต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำ  ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน อาจจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์  เพื่อความผาสุขของประชาชนและความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศชาติ

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยและ อำนวยความสุขความเจริญแก่ท่านทั่วกัน 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบแล้ว ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผสม บอกถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากมุขเด็จ ปิดพระวิสูตร ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผสม บอกถวายความเคารพ นายกรัฐมนตรี กล่าวนำถวาย "ทรงพระเจริญ"  จำนวน 3 ครั้ง กระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ