ตากหารือแนวทางจัดตั้งเขตศก.พิเศษแม่สอด

ตากหารือแนวทางจัดตั้งเขตศก.พิเศษแม่สอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก – นายอำนาจ นันทหาร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย –นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-นายศุภกร แสงราช รองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ได้เดินทางเข้าพบ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ทั้งทางด้านการค้าชายแดนไทย-พม่า –การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 มาทบทวนเพื่อให้ อ.แม่สอด-แม่ระมาดและ อ.พบพระ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แทนการใช้พื้นที่ 5,603 ไร่ มาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเสนอให้อำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่นได้มีอำนาจร่วมในการบริหารจัดการในส่วนที่ท้องถิ่นดูแล และอำนาจที่จะได้เพิ่มเติม

รายงานข่าวแจ้งว่า รมช.พาณิยช์ ได้แจ้งกับ คณะนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งการนำมาทบทวนนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่และการให้ "นครแม่สอด" เป็นเมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้าชายแดน-ศูนย์กลางภูมิภาคบนระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์ EWEC และประตูการค้าระหว่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อย่างจริงจัง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!