โพลเผยดัชนีการเมืองไทยสอบตก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลันราชภัฏสวนดุสิต เผย ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤศจิกายน พบว่า ดัชนีการเมืองไทย ประชาชนให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ คือ 4.82 เต็ม 10 ส่วนผลงานขอนายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 5.05 เป็น 5.29 และฝ่ายค้านคะแนนเพิ่มเช่นกันคือ จาก 4.94 เป็น 5.23 โดยเมื่อถามถึงผลงานของรัฐบาล ประชาชนให้คะแนน 5.08 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ แค่ 4.72

สำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวม 4.77 คะแนน ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ 4.80 คะแนน ปัญหาการว่างงาน 4.37 คะแนน ปัญหาราคาสินค้า 4.36 คะแนน ปัญหาความยากจน 4.42 คะแนน และปัญหาคอร์รัปชั่น 4.17 คะแนน ทั้งนี้ คะแนนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!