อุตรดิตถ์เร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอ.น้ำปาด

อุตรดิตถ์เร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอ.น้ำปาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและโคลนถล่มที่ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งจัดทำโครงการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์ โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม และฟื้นฟูพื้นที่เกษตร ที่เกิดดินถล่ม การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกข้าว ที่มีพื้นที่เสียหายเกิน 50% จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามที่เสียหายจริง แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ในอัตราไร่ละ 10 กก. เกษตรกร ที่ปลูกพืชไร่ที่
ได้รับความเสียหาย จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชอายุสั้นเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลยืนไม้ยืนต้น และพืชผักที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการสนับสนุน พันธุ์ไม้ หรือ เป็นเมล็ดพันธุ์ผักและเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ทำการเพาะปลูก รายละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 400 บาท คิดเป็นมูลค่า รายละ 2,000 บาท ได้ สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชอาหารเพื่อการยังชีพเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสีย หายจะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก/กล้าพันธุ์ผัก เพื่อให้เกษตรกรปลูกพืช ผักในบริเวณ
บ้านทุกครัวเรือน เพื่อเป็นอาหารและลดรายจ่ายของเกษตรกร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!