ปราจีนบุรีถวายราชสดุดี ร.6

ปราจีนบุรีถวายราชสดุดี ร.6
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานวางพวงมาลา และประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6 ที่ได้จัดตั้งกองลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน
ผู้บังคับบัญชา ประมาณ 1,500 คน ร่วมพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ อาทิ ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการบริพารที่ไม่ได้เป็นทหาร ได้เรียนรู้
วิชาทหารไว้เป็นกำลังช่วยชาติบ้านเมือง ในยามสงคราม ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้น เพื่อฝึกหัดเด็กๆ ให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีความรักชาติ เคารพนับถือศาสนา และยังทรงตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือไทยฉบับแรกขึ้น เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนาประเทศชาติ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯใ ห้ตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2464 โดยทรงตั้งเกณฑ์ให้เด็กไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการศึกษาจนกระทั่งอายุครบ 14 ปี และยังทรงยกระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!