57บจ.maiมีรายได้รวมไตรมาส3เพิ่มกว่า35%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวน 57 บริษัท จาก 70 บริษัท นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3/2554 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมียอดขายรวม 15,249 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 35.35% และ 8.39% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับงวดสะสม 9 เดือนแรกปี 2554 มียอดขายรวม 42,615 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 2,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลกระทบจากอุทกภัยต่อบริษัทจดทะเบียนใน mai นั้น ข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า มี 3 บริษัท แจ้งว่าไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ขณะที่ 6 บริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ และก็มี 7 บริษัทได้รับผลกระทบทั้งทางตรง หรือผ่าน supply chain โดยบริษัทส่วนใหญ่ได้ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของทรัพย์สินแล้ว

สำหรับข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ ยังไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนใน mai 12 บริษัท ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันเกณฑ์โดยขยายเวลาการส่งงบการเงินไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ที่เกี่ยวเนื่องจากน้ำท่วม โดยทั้ง 12 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ประมาณ
12% ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตลาดหลักทรัพย์ mai มีบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 70 บริษัท ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 261.30 จุด market capitalization อยู่ที่ 73,137.01 ล้านบาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ mai