กต.แจงกรณีสหรัฐถอนเรือรบช่วยน้ำท่วมไทย

กต.แจงกรณีสหรัฐถอนเรือรบช่วยน้ำท่วมไทย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (25 ต.ค.) กระทรวงต่างประเทศได้ออกเอกสารข่าว ชี้แจง กรณี มีรายงานข่าวว่า สหรัฐฯ ได้ถอนเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งออกจากประเทศไทย เนื่องจากทางการไทยมิได้ขอรับความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐฯ ในกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยนายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า

 1.สืบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทางการสหรัฐฯ ได้เสนอให้ความช่วยเหลือไทยในรูปแบบต่าง ๆ โดยในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 สหรัฐฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาท) ผ่านสภากาชาดไทย และต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้บริจาคอีกจำนวน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน  (International Organization for Migration – IOM) เพื่อจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ 

2. นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ทางการสหรัฐฯ โดยหน่วยงานด้านการจัดการฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือ Federal Emergency Management Agency (FEMA) ได้ประชุมทางโทรศัพท์กับฝ่ายไทย  โดยหน่วยงานดังกล่าว แสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับฝ่ายไทยในเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. อีกทั้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ทางการสหรัฐฯ ได้ส่งเครื่องบิน C -130 พร้อมถุงทราย 18,000 กระสอบ และเจ้าหน้าที่หน่วยประเมินสถานการณ์จากนาวิกโยธินสหรัฐฯ จำนวน ๑๐ นาย มาเพื่อสำรวจแนวทางการให้  ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย  โดยคณะดังกล่าวได้สำรวจพื้นที่ทางอากาศร่วมกับฝ่ายไทยในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้ส่งกองเรือนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington และเรือสนับสนุนอื่น ๆ มาไทยเพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ หากได้รับคำสั่งหลังการประเมินของคณะล่วงหน้าข้างต้น 

4. คณะประเมินล่วงหน้าได้สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่ประสบภัย ตั้งแต่วันที 16 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ทั้งทางเฮลิคอปเตอร์และรถยนต์ โดยฝ่ายไทยเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการกำหนดมาตรการความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมระหว่างคณะประเมินล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือของฝ่ายไทย โดยฝ่ายสหรัฐฯ ประเมินว่า การบริหารจัดการของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสหรัฐฯ ขอเวลาประเมินสถานการณ์เพิ่มเติม

5. ต่อมา ฝ่ายสหรัฐฯ ประเมินในเบื้องต้นว่า สถานการณ์น้ำท่วมของไทยมิได้รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยต่อชีวิตซึ่งตามกฎระเบียบของฝ่ายสหรัฐฯ นั้น ไม่สามารถสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติภารกิจด้านกู้ภัยทางอากาศได้ โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington พร้อมเรือสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดไว้เดิม

6. อย่างไรก็ดี เรือ USS Mustin พร้อมลูกเรือ 300 นาย และเฮลิคอปเตอร์อีก 2 ลำ ยังเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ และสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป  นอกจากนี้ ทางสหรัฐฯ ก็ยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่สามารถกระทำได้ เช่น กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐฯ  (U.S. Pacific Command) ได้สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายไทย อีกทั้ง ฝ่ายสหรัฐฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน Centers for Disease Control ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการโรคติดต่อที่มาจากน้ำและสถานการณ์สาธารณสุขหลังน้ำลด  รวมทั้งอยู่ในระหว่างพิจารณาสนับสนุนในด้านระบบเตือนภัยน้ำท่วมให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วย

7. กระทรวงการต่างประเทศจึงขอยืนยันว่า ในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและได้ประสานกับทางการสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เกี่ยวกับความพร้อมของสหรัฐฯ ที่จะให้ความช่วยเหลือกับไทย ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติ ภารกิจกู้ภัยทางอากาศ (Air lift) ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ เอง แต่ฝ่ายสหรัฐฯ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของเงินบริจาค สิ่งของ และทางวิชาการ อีกทั้ง เรือ USS Mustin และคณะประเมินสถานการณ์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เพื่อประเมินว่าจะสามารถให้ความร่วมมือเพิ่มเติมกับฝ่ายไทยตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน หรือไม่อย่างไรต่อไป