ออมสินให้กู้ฉุกเฉิน3หมื่น ช่่วยน้ำท่วม

ออมสินให้กู้ฉุกเฉิน3หมื่น ช่่วยน้ำท่วม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุในครั้งนี้เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนด้วย "สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนช่วยภัยน้ำท่วม" เป็นเงินกู้ตามความจำเป็นตามสภาพที่ได้รับผลกระทบในวงเงินรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 8.00 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี ชำระเป็นรายเดือน โดยธนาคารฯ ใช้เวลาอนุมัติไม่เกิน 5 วัน โดยสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพียงผู้กู้มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการชำระเงินกู้ มีที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ และมีอาชีพหรือมีรายได้ ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 ราย ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับผู้กู้ หรือเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินก็สามารถกู้ได้ โดยติดต่อได้ที่สาขาที่ใช้บริการอยู่ หากอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้วไม่สะดวกเดินทางไปสาขา สามารถติดต่อได้ที่รถตู้เคลื่อนที่ของธนาคารออมสินที่ออกไปอำนวยความสะดวกตามเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนธนาคารออมสิน โทร.1115