ดุสิตโพลชี้ คนเครียดน้ำท่วม จี้ของโก่งราคา

ดุสิตโพลชี้ คนเครียดน้ำท่วม จี้ของโก่งราคา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากวิกฤติน้ำท่วมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ ของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ความรุนแรงของเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นั้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีแนวโน้มจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมหนักระดับความรุนแรงเทียบเท่ากับ "น้ำท่วม ปี 2538" "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยใช้การโทรศัพท์สัมภาษณ์และลงพื้นที่ในบางส่วนจากตัวแทน 15 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 1,634 คน ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2554 สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชน 44.36% ค่อนข้างเครียดต่อการรับฟังข้อมูข่าวสารน้ำท่วม เพราะกลัวตัวเองจะถูกน้ำท่วมและเห็นใจผู้ที่ถูกน้ำท่วมซึ่งถือว่า เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกี่ยวกับการป้องกันการขายสินค้า อุปโภคและบริโภค เกินราคาช่วงน้ำท่วม ประชาชน 47.72% จี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ จะต้องมีการตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวด และให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!