รวมข้อมูลศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ

รวมข้อมูลศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รายชื่อ 23 ศูนย์อพยพ 13 เขต รองรับ 27 ชุมชน นอกแนวคันกั้นน้ำ

โรงเรียนวัดสร้อยทอง         083-425-8944

โรงเรียนมัชฌันติการาม

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร      086-060-2211

โรงเรียนวัดราชผาติการาม

โรงเรียนวัดเทวราชกุญธร

วัดอินทรวิหาร                   081-929-8622

วัดมหาธาตุ

โรงเรียนวัดพระเชตุพน

วัดปทุมคงคา                    089-992-6329

โรงเรียนวัดจันทร์ใน           081-925-0383

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

โรงเรียนวัดบางโคล่นอก

โรงเรียนวัดจันทร์นอก

โรงเรียนวัดช่องลม             086-335-9584

วัดสะพาน

โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี  086-765-7889

โรงเรียนวัดดุสิต                 081-643-2775

โรงเรียนมัธยมวัด

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร        081-820-8886 

วัดเศวตฉัตร                       081-823-5534

โรงเรียนวัดบางปะกอก         089-789-8390

โรงเรียนวัดปุรณาวาส           081-700-6968

 

ศูนย์พักพิง โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. 10 แห่ง

ฝึกอาชีพ ดินแดง 1 เขตดินแดง          02-246-1592

ฝึกอาชีพ ดินแดง 2 เขตดินแดง          02-246-5769

ฝึกอาชีพ อาทร สังขะวัฒนะ เขตทุ่งครุ 02-426-3653

ฝึกอาชีพ บ่อนไก่ เขตปทุมวัน            02-251-7950

ฝึกอาชีพ บางรัก  เขตบางรัก              02-236-6929

ฝึกอาชีพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม     02-429-3573

ฝึกอาชีพ คลองเตย เขตคลองเตย        02-240-0009

ฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ เขตลาดพร้าว  02-514-1840

ฝึกอาชีพ หนองจอก เขตหนองจอก       02-543-2903

ฝึกอาชีพ กาญจนสิงหาสน์อุปถัมน์ เขตตลิ่งชัน     02-410-1012

 

ขอความช่วยเหลือสายด่วนกทม. 1555

ข้อมูลน้ำท่วมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-248-5115

และเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th

         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่เป็นที่หลับนอน เช่น ผ้าห่ม ที่นอน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ศูนย์อพยพ เขตลาดกระบัง จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย

          โรงเรียนวัดบึงบัว

          โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์

          โรงเรียนลำพะอง

          โรงเรียนวัดทิพพาวาส

          โรงเรียนวัดบึงบัว

          โรงเรียนวัดลาดกระบัง

          โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

          โรงเรียนวัดบำรุงรื่น

          โรงเรียนวัดราชโกษา

          โรงเรียนประสานสามัคคี

          โรงเรียนวัดพลมานีย์

          โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์

           โรงเรียนแสงหิรัญ

          โรงเรียนตำบลขุมทอง

          โรงเรียนตำบลขุมทอง

          โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

         ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายโฆษิต ธรรมโฆษิต เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์ 086-9801-6439

 

ศูนย์อพยพ เขตคลองสามวา จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

          โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สุเหร่าคลอง1

          โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง

          โรงเรียนสุเหร่าสามวา

          โรงเรียนวัดสุขใจ

          โรงเรียนวัดศรีสุก

          โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่

          โรงเรียนวัดลำกระดาน

          โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

          โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่

          โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

          โรงเรียนบ้านแบนชะโด

          โรงเรียนวัดแป้นทอง

          โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์

          โรงเรียนวัดบัวแก้ว

          โรงเรียนวัดบัวแก้ว วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด

          โรงเรียนสุเหร่าแสบแสบ

          โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร

          โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร

          โรงเรียนวัดบัวแก้ว

          โรงเรียนบ้านแบนชะโด

         ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายชลอ เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เบอร์โทรศัพท์ 087-017-0111

 

ศูนย์อพยพ เขตหนองจอก จำนวน 32 แห่ง ประกอบด้วย         

          โรงเรียนวัดแสนเกษม

          โรงเรียนวัดใหม่เจริษราษฎร์

          โรงเรียนวัดพระยาปลา

          โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)

          โรงเรียนสามแยกท่าไข่

          โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์

          โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

          โรงเรียนหลวงแพ่ง

          โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

          โรงเรียนสุเหร่าใหม่

          โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย

          โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

          โรงเรียนวัดสามง่าม

          โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า

          โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ

          โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด

          โรงเรียนลำบุหรี่พวง

          โรงเรียนวัดสีชมพู

          โรงเรียนอิสลามลำไพร

          โรงเรียนบ้านเจียรดับ

          โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร

          โรงเรียนสุเหร่านาดับ

          โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง

          โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

          โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

          โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

          โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์

          โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ

          โรงเรียนลำบุหรี่พวง

          โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

          โรงเรียนสิริวังวิทยาคาร

          โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์

          ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายดำรงค์ รื่นสุข เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก เบอร์โทรศัพท์ 081-648-5557