ทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม

ทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์อุทกภัยล่าสุด (9 ต.ค.) ยังส่งผลให้เส้นทางการจราจรทางบกบางส่วนถูกน้ำทะลักเข้าท่วม จนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาตามปกติ ล่าสุดทางกองบังคับการตำรวจทางหลวง (ตร.ทล.) ได้ปรับปรุงข้อมูลเส้นทางหลวงใน 15 จังหวัด ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องสัญจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย

จังหวัดนครสวรรค์ 8 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์-พิจิตร ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 4-16 ระดับน้ำสูง 70 ซม.ใช้ทาง ทช. แทน
- ทางหลวงหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 0-7 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100-140 ซม. ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์ แทน
- ทางหลวงหมายเลข 225 ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ ท้องที่ อ.เมืองและชุมแสง ที่ กม. 1-36 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 140ซม. ใช้สาย 3004 นครสวรรค์-ท่าตะโก แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1084 ป่าแดง-บรรพตพิสัย ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 48-52ระดับน้ำสูง 135 ซม. ใช้สาย 1กำแพงเพชร-นครสวรรค์ แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1182 นครสวรรค์-บรรพตพิสัย ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 1-4 ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้สาย ๑ นครสวรรค์-กำแพงเพชร แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3319 โกรกพระ-อุทัยธานี ท้องที่ อ.โกรกพระ ที่ กม. 0-3 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 3221อุทัยธานี-ทัพทัน แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3522 ทางแยกเข้าพยุหะคีรี ท้องที่ อ.พยุหะคีรี ที่ กม. 2-4 ระดับน้ำสูง 90 ซม. ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์ แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3575 ทับกฤช-พนมรอก ท้องที่ อ.ชุมแสง ที่ กม. 0-25 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40-100 ซม. ใช้ทาง ทช. แทน

จังหวัดสุโขทัย 1 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 15 วังวน-สุโขทัย ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม.168-172 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 1272 คีรีมาศ-เมืองเก่าสุโขทัย แทน

จังหวัดพิจิตร 8 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 111 สากเหล็ก-พิจิตร ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 9-16 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย 115 เลี่ยงเมืองพิจิตร แทน
- ทางหลวงสายบางมูลนาก-พิจิตร ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม.14-25 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้ทาง ทช. แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1067 บางมูลนาก-โพทะเล ท้องที่ อ.บางมูลนากและโพทะเล ที่ กม. 0-19 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลือง แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1118 ตะพานหิน-บางมูลนาก ท้องที่ อ.ตะพานหิน ที่ กม. 0-23 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 15-50 ซม. ใช้สาย 11 ทับคล้อ-สากเหล็ก แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1221 พิจิตร-พิษณุโลก ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 7-8 น้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย11สากเหล็ก-วังทอง แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1289 วังสำโรง-บางลาย ท้องที่ อ.บึงนาราง ที่ กม. 9-10 ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลือง แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1304 หัวดง-ยางสามต้น ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 2-7 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 111 สากเหล็ก-พิจิตร แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1313 บางมูลนาก-ตะพานหิน ท้องที่ อ.บางมูลนาก ที่ กม. 0-7 ระดับน้ำสูง 30-40 ซม. ใช้สาย 1118 ตะพานหิน-สากเหล็ก แทน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอิน-นครหลวง ท้องที่ อ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม. 0-26 ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย 1บางปะอิน-สระบุรี แทน
- ทางหลวงสายนครหลวง-อ่างทอง ท้องที่ อ.บางปะหัน ที่ กม. 26-50 ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 1บางปะอิน-สระบุรี แทน
- ทางหลวงหมายเลข 329 บางปะหัน-สุพรรณบุรี ท้องที่ อ.บางปะหัน ที่ กม. 24-43 ระดับน้ำสูง 65 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงหมายเลข 347 บางปะหัน-เจ้าปลุก ท้องที่ อ.บางปะหัน ที่ กม. 2-16 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 50 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงสายอยุธยา-บางปะหัน ท้องที่ อ.บางปะหัน ที่ กม. 50-51 ระดับน้ำสูง 65 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงหมายเลข 3196 มหาราช-บ้านแพรก ท้องที่ อ.มหาราช ที่ กม. 96-105 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 32 เอเชีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3267 อ่างทอง-อยุธยา ท้องที่ อ.มหาราช ที่ กม. 2-16 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเชีย แทน
- ทางหลวงสายบางบาล-ผักไห่ ท้องที่ อ.บางบาล ที่ กม. 8-15ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้สาย 3501 อ่างทอง-บางบาล แทน
- ทางหลวงสายโพธิ์ทอง-หน้าโคก ท้องที่ อ.ผักไห่ ที่ กม. 81-87 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 3501 ป่าโมก-ในเมือง แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3467 นครหลวง-ท่าเรือ ท้องที่ อ.นครหลวง ที่ กม. 0-8 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 32 เอเชีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3469 อยุธยา-บางปะอิน ท้องที่ อ.บางปะอิน ที่ กม. 0-3 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงหมายเลข 3477 บางปะอิน-อยุธยา ท้องที่ อ.บางปะอิน ที่ กม. 0-14 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 25-70 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดลพบุรี 3 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 311 เลี่ยงเมืองลพบุรี ท้องที่ อ.เมืองและท่าวุ้ง ที่ กม. 8-19 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 32-165 ซม. ใช้สาย 32 เอเซีย แทน
- ทางหลวงสายลพบุรี-สิงห์บุรี ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 159-166 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 55 -85 ซม. ใช้สาย 32 เอเซีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3196 ลพบุรี-โพธิ์เก้าต้น ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 76-94 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 45 ซม. ใช้สาย 32 เอเซีย แทน

จังหวัดชัยนาท 4 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 1 สี่แยกเข้าชัยนาท-บ้านกล้วย ท้องที่ อ.เมือง ผนังกั้นน้ำด้านซ้ายทางชำรุด ที่ กม. 290-500 ใช้สาย 32 เอเชีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3183 ชัยนาท-วัดสิงห์ ท้องที่ อ.วัดสิงห์ ที่ กม. 25-28 ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทาง อบต. แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3213 วัดสิงห์-หนองมะโมง ท้องที่ อ.วัดสิงห์ ที่ กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทาง อบต. แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3244 ชัยนาท-ท่าหาด ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 0-2 ระดับน้ำสูง 95 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดสิงห์บุรี 5 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 11 อินทร์บุรี-ตากฟ้า ท้องที่ อ.อินทร์บุรี ที่ กม. 0-15 เป็นแห่งๆ และคอสะพานขาด ที่ กม. 5 ใช้สาย 32 เอเซีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี-ชัยนาท ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 6-9 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเซีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3030 สิงห์บุรี-บางระจัน ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้สาย32 เอเชีย แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3028 บางงา-บ้านหมี่ ท้องที่ อ.ท่าวุ้ง และบ้านหมี่ ที่ กม.1-24 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 3196 บ้านหมี่-ลพบุรี แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3033 บางงา-พรหมบุรี ท้องที่ อ.พรหมบุรี ที่ กม. 1-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35ซม. ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

จังหวัดสระบุรี 4 เส้นทาง
- ปิดสะพานอำนวยสงคราม (ทางเข้า-ทางออก) ท้องที่อำเภอเมือง ที่ กม. 107 ใช้สาย 362 วงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตก แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3020 พระพุทธบาท-หนองโดน ท้องที่ อ.พระพุทธบาท ที่ กม. 6-7 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงหมายเลข 3034 หน้าพระลาน-โรงปูนซีเมนต์ ท้องที่ อ.บ้านหมอ ที่ กม. 14-16 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 3022 พระพุทธบาท-บ้านหมอ แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3224 แก่งคอย-แสลงพัน ท้องที่ อ.แก่งคอย ที่ กม. 9-10 ระดับน้ำสูง 50-70 ซม.ใช้ทางหลวงชนบท แทน

จังหวัดอุทัยธานี 3 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 333 อุทัยธานี-นครสวรรค์ ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 1-14 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-100 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน
- ทางหลวงหมายเลข 3265 ทางเลี่ยงเมืองอุทัยธานี ท้องที่อ.เมือง ที่ กม. 0-2 ระดับน้ำสูง 45 ซม. ใช้ทางเทศบาลเมือง แทน
- ทางหลวงสายอุทัยธานี-มโนรมย์ ท้องที่อ.เมือง ที่ กม. 1-7 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-70 ซม. ใช้ทางเทศบาลเมือง แทน

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เส้นทาง
-ทางหลวงสายกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (น้ำท่วมทางขนานด้านซ้าย) ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 83 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้สาย 304 สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน แทน

จังหวัดปราจีนบุรี 3 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง-นครนายก ท้องที่ อ.บ้านสร้าง ที่ กม. 0-5 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้สาย 33 นครานายก-ปราจีนบุรี แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3293 ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ท้องที่ อ. บ้านสร้าง ที่ กม.0-10 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 319 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3347 ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้าง ท้องที่ อ.บ้านสร้าง ที่ กม. 15-31 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 304 ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม แทน
- ทางหลวงหมายเลข 3481 บางขนาก-บ้านสร้าง ท้องที่ อ.บ้านสร้าง ที่ กม. 26-28 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 304 กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้าง แทน

จังหวัดขอนแก่น 1 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 2361 หนองเขียด-บ้านเขื่อน ท้องที่ อ.ภูผาม่าน ที่ กม. 7-8 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดมหาสารคาม 1 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลขที่ 2391 กู่ทอง-บ้านเขื่อน ท้องที่ อ.โกสุมพิสัย ที่ กม. 15 -17 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 12 ขอนแก่น-เชียงยืน แทน

จังหวัดพิษณุโลก 2 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 1293 สุโขทัย-บางระกำ ท้องที่ อ.บางระกำ ที่ กม. 31-55 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10-30 ซม. ใช้สาย 1065 บางระกำ-บ้านหนองอ้อ แทน
- ทางหลวงหมายเลข 1310 ทับยายเชียง-พรหมพิราม ท้องที่ อ.พรหมพิราม ที่ กม. 8-14 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60ซม. ใช้สาย 1086 พิษณุโลก-วัดโบสถ์ แทน

จังหวัดตาก 1 เส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 1107 สะพานกิตติขจร-เจดีย์ยุทธหัตถี ท้องที่ อ.เมือง ที่ กม. 6-41 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25-100 ซม. ใช้ทาง อบต. แทน

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดที่เกิดอุทกภัน สามารถโทรสอบถามเส้นทางเลี่ยง และรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง