ธิดาบอกดีแจงกูรูระดับโลกด้านปรองดอง

ธิดาบอกดีแจงกูรูระดับโลกด้านปรองดอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางธิดา ถาวรเศรษฐ รักษาการประธาน นปช. กล่าวถึง กรณีการได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของแนวทางการปรองดอง กลุ่ม นปช. กับ น.ส.พริสซิล ลา เฮย์เนอร์ (Ms.Priscilla Hayner) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ด้านการค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง ว่า แกนนำ นปช. ได้มีการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกับเรื่องแนวทางการปรองดอง ซึ่ง แกนนำ นปช. ได้อธิบายทัศนคติต่อการปรองดอง รวมถึง ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจากการพูดคุย น.ส.พริสซิล ลา ยังไม่เข้าใจแนวทางของ นปช. ในบางเรื่อง ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ชี้แจงให้เข้าใจ เช่น เรื่องของความขัดแย้งในสังคมไทย ไม่ใช่เรื่องของเผ่าพันธุ์ หรือ ศาสนา แต่เป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง โครงสร้างทางสังคมที่ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเรื่องของกลุ่มบุคคล ที่อยู่ในกลุ่มของจารีตสุดโต่ง ความเป็นอภิสิทธิ์ชน สิทธิของบุคคลที่ยังไม่เท่าเทียมกัน ขาดความเสมอภาค ซึ่ง น.ส.พริสซิล ลา ได้รับฟังและบันทึกไว้เป็นข้อมูล

นอกจากนี้ นางธิดา ยังกล่าวถึง กรณีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ว่า แกนนำ นปช.จะมีกำหนดการเดินทางไปยังกัมพูชา วันพรุ่งนี้