ศุลกากรบังคับวางเงินประกันผู้ค้ารถมือสอง

ศุลกากรบังคับวางเงินประกันผู้ค้ารถมือสอง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายพงษ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก ได้สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบท่าเรือผ่อนปรนกว่า 20 แห่ง ชายแดนแม่สอด เพื่อตรวจสอบรถมือสองถ่ายลำจากประเทศญี่ปุ่น ส่งผ่านเข้าประเทศพม่า ที่ตกค้างอยู่ตามท่าเรือกว่า 5 พันคัน เนื่องจากพม่าปิดด่านห้ามนำรถส่งข้ามอย่างเด็ดขาด ซึ่งรถที่ส่งไม่ได้ หากตกค้างเกิน 30 วัน จะต้องถูกปรับคันละ 1,000 บาท และหากเกินกำหนดแล้ว ยังส่งไม่ได้อีกรถทุกคันเจ้าของจะต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บน วางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของรถทั้งหมด ตามราคาประเมินภาษี มาตรการดังกล่าว ทำให้ผู้ค้ารถมือสอง จำนวน 58 ราย เดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต้องใช้วงเงินที่สูงมาก จึงรวมตัวเตรียมยื่นหนังสือเรียกร้องให้ด่านศุลกากรแม่สอด ผ่อนผันมาตรการดังกล่าว