เที่ยวงานวันเด็กบนถนนสายวิทย์ ครั้งที่ 3

ประเดิมงานแรกของรัฐมนตรีว่าการฯ หญิงคนแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยภารกิจสานต่อกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของชาติ

กับงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกว่า หลังประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการจัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ เมื่อปี 2550 และ ปี 2551 มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 35,000 คน ทั้งผู้ปกครอง ครู นักเรียน ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันเด็กปีนี้ จึงร่วมมือกับ 4 พันธมิตรเพื่อนบ้านบนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 3

งานนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้เรียนรู้และสัมผัสการทดลองห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็น การทำงานตลอดจนพบปะ พูดคุยกับนักวิจัย นักวิชาการ ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ขณะเดียว กันมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบของการทดลอง การเล่นเกม และเวทีแข่งขัน ซึ่งถือ เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มากกว่า 100 กิจกรรมจาก 33 สนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 2552 แห่งนี้

ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกถึง 33 สถานีบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ปีนี้ว่า เป็นกิจกรรมสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ความรู้ พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์ นับเป็นความรู้หลากหลายที่เยาวชนไทยไม่ควรพลาด

อาทิ มุมมหัศจรรย์พันธุ์พืช ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เตรียมโชว์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดสวนหย่อมต้นไม้กินแมลง ซึ่งเป็นพืชหายาก

มุมโลกร้อนกับประเทศไทย นำเสนอผลกระทบของภาวะโลกร้อน และวิธีแก้ไขที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ มุมนักสำรวจน้อยที่ให้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในการศึกษาค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำจืด มุมธรรมชาติน่ารู้ การทดลองทำจรวดลม มุมสนุกคิดคณิตศาสตร์ ทดลองทำนาฬิกาแดดกับมุมตะลุยโลกวิทย์ และคิดประดิษฐ์ตุ๊กตาไต่ราว

และมุมครอบครัวอะตอม ห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อย มาตรวัดมาตรวิทยา ไซเบอร์คิดส์ ฉลาดคิด วิทย์วัสดุ เล่นกระดาษฉลาดวิทย์ สร้างด้วยมือหนังสือของหนูห้องปฏิบัติการซิน โครตรอน องค์การเภสัชกรรมมาจากไหน สนุกกับกล้องดูดาว พีอส เซรามิกแสนสวยทำได้ด้วยมือของหนู สร้างสรรค์งานเป่าแก้ว ไดโนเสาร์ ผจญภัยในบ้านวิทย์ฯ มหิดล และยังจัดพื้นที่เฉพาะในสถานี ปัญญาเยาว์ ที่จะเป็นมุมเพลิดเพลินกับสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการแข่งขัน รูบิค อพวช. ปี 2552 ซึ่งจะมีการแข่งขันรูบิค ตลอดการจัดงาน 3 วัน และชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 มกราคม ซึ่งสถิติที่ได้ในรอบชิงชนะเลิศนี้จะได้รับการบันทึกใน World Rubik Associate ด้วย

น้อง ๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทยได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ไม่มีในตำราเรียน

และไม่เฉพาะเยาวชน แต่...งานนี้ งานเดียว...เที่ยวได้ทั้งครอบครัว !!!.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด