หมวกกันน็อกพับได้

หมวกกันน็อกสำหรับกิจกรรมเอาต์ดอร์ เช่น ไต่หน้าผา ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการออกแบบผลิต ภัณฑ์ ผลิตในประเทศเยอรมนี โดยอีเดลริด สามารถใช้งานได้สองรูปแบบ จะสวมแบบเต็มใบหรือพับเก็บให้เหลือเพียงครึ่งใบก็ได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพป้องกันการกระแทกของศีรษะได้เต็มที่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด