รวมเบอร์โทรศัพท์ช่วยน้ำท่วม

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายจังหวัดกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ส่งผลให้ความต้องการในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือมีมากขึ้น เราจึงรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์สำคัญๆ มาดังนี้

 

สำนักนายกรัฐมนตรี 1111
»
สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง
»
สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
»
ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 -383405,075-383253
»
แจ้งขอความช่วยเหลือและปัญหาน้ำท่วม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยพีบีเอส โทร. 02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7
»
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า จ.กระบี่ โทร 0-7566-3183
»
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 199, 075-348-118, 075-342-880-3 ตลอด 24 ชม.
»
สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
»
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
»
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
»
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
»
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
»
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย นครศรีธรรมราช โทร. 075 358 440-4 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
»
รพ. เทศบาลนครนครศรีฯ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 075 356 438 หรือ 075 356 014 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ม.วลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0 7567 4013 ต่อ 4013
»
มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599
»
มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 075 343 602 ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111
»
บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771
»
นกแอร์ (Nok Air) 1318, 02900 9955
»
นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325
»
นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6
»
แอร์เอเชีย 02 515 9999
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7535 6044
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา 0 7552 1180
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล 0 7577-1666, 0 7577 1592
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727-2132
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย 0 7742 0995
»
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 0 7534 0250
»
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ จ.สุราษฏร์ธานี "สภาองค์กรชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุราษฏร์ธานี" ผู้ประสานงาน นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ โทร. 082-814-9381 , นายประวีณ จุลภักดี โทร. 081-397-7442
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ. ชุมพร โทร. 077- 502-257 หรือ 077-503-230 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ.พัทลุง โทร.074-620-300 และ 074-611-652 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. สุราษฎร์ธานี โทร 077-275-550-1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. กระบี่ โทร 075-612- 639 หรือ 075-612-649 หรือ 075-612-735 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
กรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
คปภ. นครศรีธรรมราช - ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการประกันภัย โทร. 075-347322, 081-1748941

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร. 054-741061 
»
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054-792433 
»
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร. 054-710-232