เคาะแล้ว! รองหัวหน้าปชป.กรณ์ผงาดคุมกทม.

เคาะแล้ว! รองหัวหน้าปชป.กรณ์ผงาดคุมกทม.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(6 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ช่วงบ่ายเป็นการเลือกรองหัวหน้าพรรครายภาค ทั้งหมด 5 ภาค โดยมีกาีรแสดงชื่อตามรายภาคดังนี้

รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง มีการเสนอชื่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ แข่งกับนายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง

รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ มีการเสนอชื่อ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ แข่งกับนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก

รองหัวหน้าพรรคกทม. มีการเสนอชื่อ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเสนอชื่อนายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วน

รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ มีการเสนอชื่อ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา นายวิรัช ร่มเย็น ส.ส.ระนอง และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 330 คน ผลปรากฏว่า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง ด้วยคะแนน 57.5554 เปอร์เซ็นต์

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ด้วยคะแนน 56.57 เปอร์เซ็นต์ 

นายกรณ์ จาติกวณิช ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคกทม. ด้วยคะแนน 49.2739 เปอร์เซ็นต์

นายอิสสระ สมชัย ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย คะแนน 51.6349 เปอร์เซ็นต์

นายถาวร เสนเนียม ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ด้วยคะแนน 49.348 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งในระหว่างนี้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ยังอยู่ระหว่างการเลือกกรรมการบริหารพรรค อีกจำนวน 3 คน จากผู้ถูกเสนอชื่อทั้งสิ้น จำนวน 10 คน