การค้าภายในบุรีรัมย์ สุ่มตรวจราคาหมู

การค้าภายในบุรีรัมย์ สุ่มตรวจราคาหมู
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร การค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเจ้าหน้าที่ออกซุ่มตรวจราคาเนื้อหมูชำแหละตามเขียงหมู และแผงจำหน่ายไข่ไก่ ในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีราคาแพง ซึ่งจากการซุ่มตรวจพบว่า เนื้อหมูชำแหละจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 150 บาท จากที่ก่อนหน้านี้มีราคาเพียงกิโลกรัมละ 120-130 บาท โดยพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูอ้างว่า สาเหตุที่แพงขึ้น เพราะเนื่องจากราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 82 บาท จึงจำเป็นต้องปรับจำหน่ายราคาเนื้อหมูชำแหละตามภาวะ
กลไกของตลาด เพื่อความอยู่รอด จึงได้แจ้งเตือนพ่อค้าแม่ค้าว่า อย่าปรับราคาขึ้นสูงกว่าราคาแนะนำ หรือแพงกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากตรวจพบ หรือได้รับร้องเรียนว่า มีพ่อค้าแม่ค้ารายใดจงใจขายเกินราคาแนะนำก็ต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ