พณ.เตรียมถกกำหนดราคาหมูศุกร์นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาเนื้อหมู ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. นี้ จะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. เพื่อกำหนดมาตรการและการควบคุมราคาเนื้อหมู ทั้งระบบทั่วประเทศ ตั้งแต่หมูเป็นหน้าฟาร์ม จนถึงราคาขายปลีก โดยขณะนี้ราคาแนะนำหมูเป็นหน้าฟาร์มภาคกลาง อยู่ที่กิโลกรัมละ 79 บาท ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4 บาท ภาคใต้เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 6 บาท ส่งผลทำให้ราคาขายปลีกภาคกลาง อยู่ที่กิโลกรัมละ 140-150 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่กิโลกรัมละ 155 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 160 บาท