ฮุนเซน ยิ้ม เมียเป็นอัครบัณฑิตคนล่าสุดของเขมร

ฮุนเซน ยิ้ม เมียเป็นอัครบัณฑิตคนล่าสุดของเขมร
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ฮุนเซนเป็นปลื้ม สถาบันราชบัณฑิต กัมพูชา ทำพิธีสถาปนาและมอบนามยศอัครบัณฑิต แก่ท่านผู้หญิงดอกเตอร์บุนรานีฮุนเซน ภรรยาสุดที่รัก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ท่านผู้หญิงดอกเตอร์บุนรานีฮุนเซน "เฟิร์สเลดี้" แห่งกัมพูชา ภริยานายพล 5 ดาว สมเด็จ ดร.มหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน ได้กลายเป็นอัครบัณฑิตคนล่าสุดของประเทศ ในพิธีมอบที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติวันจันทร์ 25 ก.ค. นี้ในกรุงพนมเปญ ซึ่งทำให้ครอบครัวผู้นำได้รับนามยศบัณฑิตขั้นสูงสุดถึง 2 คน ซึ่ง (จอมพล) ดร.สมเด็จฯ ฮุนเซน ได้จุมพิตแสดงความยินดีกับอัครบัณฑิตคนล่าสุดด้วย

       ด้าน ประธานในพิธีสถาปนาและมอบตำแหน่ง คือ ล๊กจุมเตียว ท่านผู้หญิง กลดธิดา (Lok Chum Teav Klot Thida) อธิการบดีสถาบันราชบัณฑิตและประธานสถาบัน กล่าวว่า ในยุคนครพนม (อาณาจักรฟูนัน) เจ้าหญิงหลิวยี่ทรงเป็นสตรีที่สำคัญที่สุดในกัมพูชา ต่อมาในยุคพระนคร (นครวัด) เจ้าหญิงอินทราเทวี (พระมเหสีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ทรงมีความสำคัญที่สุดในกัมพูชา เวลาต่อมาอีกช้านานพระราชินีศรีสุวัฒน์กุสุมานารีรัฐ (พระราชมารดาสมเด็จพระนโรดมสีหนุ) ทรงเป็นสตรีที่สำคัญที่สุด และ ในศตวรรษที่ 21 เรามีท่านผู้หญิงบุนรานีฮุนเซนเป็นสตรีคนสำคัญที่สุดในกัมพูชา

       สถาบันราชบัณฑิตมีฐานะเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงของรัฐ โดยเน้นการวิจัยในหลากหลายสาขา ก่อตั้งในปี 2505 แต่สงครามทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคใหม่จึงมีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชบัณฑิต (Royal University) กรุงพนมเปญ

      โดยเมื่อปีที่แล้วสถาบันราชบัณฑิตได้ทำพิธีมอบนามยศอัครบัณฑิตแด่ (จอมพล) ดร. สมเด็จอภิมหาเสนาบดีฮุนเซน สมเด็จอัครมหาธรรมะโพธิศาลเจียซิม และสมเด็จอัครมหาปัญญาจักรีเฮงสัมริน ประธานกับรองประธานกิตติมศักดิ์แห่งพรรคประชาชนกัมพูชา ฉายา "ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม"

       ท่านผู้หญิงดอกเตอร์ฯ เคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (Honorary Ph D) อย่างน้อย 2 ครั้ง จากมหาวิทยาลัยในกรุงพนมเปญ 1 ครั้ง และอีก 1 ครั้ง จากมหาวิทยาลัยสตรีในกรุงโซล เกาหลีใต้ แต่ไม่มีครั้งใดที่ถือว่าสูงสุดเท่ากับการเป็นอัครบัณฑิต ส่วน (จอมพล) ดร.สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ปัจจุบันได้รับทั้งหมด 12 ใบพอดี จากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง 3 ครั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ “อัครบัณฑิต” ในกัมพูชาเป็นทั้งนามยศและยังเป็นฐานันดร เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้รับ ซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาเพียบพร้อมด้วยความรู้รอบด้าน ราชบัณฑิตสามารถถวายคำแนะนำ ต่อองค์พระประมุขในภารกิจสำคัญต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ