ป.ป.ส. ผนึกกำลังภาคีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติในหลวงต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ป.ป.ส. ผนึกกำลังภาคีจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติในหลวงต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คือ “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน” เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และสานต่อพระราชปณิธาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหายาเสพติด บนพื้นที่สูง ส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาปลูกพืชทดแทนฝิ่น จนเป็นที่มาของโครงการหลวงในปัจจุบัน

โดยในปีนี้มีศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน และประชาชน จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายวิทยา วสุไกรไพศาล (อั๋น) นางสาวหนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) นางสาวพัชรินทร์ จัดกระบวนพล (น้ำฝน) นางสาวคะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์) นางสาวพีชญา วัฒนามนตรี (มิน)

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย คือ 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข “จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 39” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นยาเสพติดให้โทษของกลาง จำนวน 2,426 กิโลกรัม 130 มิลลิลิตร ของกลางที่มิใช่ ยาเสพติดให้โทษ 12 กิโลกรัม 612 กรัม 2,852 เม็ด 17,100 แคปซูล 1 ขวด ยาเสพติดให้โทษประเภทกัญชาจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3418.7 กิโลกรัม 2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม To be Number One วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ฮอล์ล 9 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และ 3. สำนักงาน ปปส.ภาค 5 และภาค 8 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ป.ป.ส. และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และภาคประชาชนในพื้นที่ จ. นนทบุรี จัดมหกรรมคอนเสิร์ต “84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ สมบัติบุรี จังหวัดนนทบุรี

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นความสำคัญของโทษและพิษภัยยาเสพติด เพราะปํญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจนปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งผลของการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เพียงแต่จะทำให้ปัญหาเบาบางลง ยังเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และทรงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกอีกด้วย...