ผล Exit Poll

ผล Exit Poll
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ แบบ EXIT POLL โดยกระจายพื้นที่ทั้ง 375 เขตเลือกตั้ง จำนวน 157,759 ตัวอย่าง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 8.00-14.00 น. บริเวณหน้าคูหาเลือกตั้ง โดยสอบถามผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


ผลการสำรวจ EXIT POLL จำนวน ส.ส. เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศ พบว่า

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 66 ส.ส. เขต 247 รวม 313 คน
อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 45 ส.ส. เขต 107 รวม 152 คน
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย จำนวนส.ส. บัญชีรายชื่อ 4 ส.ส.เขต 9 รวม 13 คน
อันดับ 4 พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวนส.ส. บัญชีรายชื่อ 2 ส.ส.เขต 8 รวม 10 คน
อันดับ 5 พรรคพลังชล จำนวนส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 ส.ส.เขต 4 รวม 5คน
อันดับ 6 พรรครักประเทศไทย จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ 3 คน
อันดับ 7 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน
อันดับ 8 พรรครักษ์สันติ จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ 1
อันดับ 9 พรรค มาตุภูมิ จำนวนส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน 


สรุปจำนวน ส.ส. เขต จำแนกตามภูมิภาค (375 เขต)
พรรค เพื่อไทย ได้ส.ส.รวม 247 กทม. 28 กลาง 54 เหนือ 49 อีสาน 116 ภาคใต้ ไม่ได้เลย
พรรค ประชาธิปัตย์ ได้ส.ส.รวม 107 กทม. 5 กลาง 30 เหนือ 18 อีสาน 1 รวม 53
พรรคภูมิใจไทย อีสาน 9 รวม 9 คน พรรค ชาติไทยพัฒนา กลาง 8 รวม 8 คน
พรรคพลังชล ภาคกลาง4 รวม 4 ที่นั่งผลเอ็กซิท โพล ที่สำรวจโดยสวนดุสิตโพล ปราฏผลเพื่อไทยนำลิ่ว ประชาธิปัตย์คะแนนลด

 

สส.ปาร์ตี้ลิสต์

 

สส.เขต

 

ขณะที่โพลอื่นๆ ได้ผลดังนี้

ศรีปทุม โพล
พรรคเพื่อไทย 280
พรรคประชาธิปัตย์ 146
พรรคภูมิใจไทย 33
พรรคชาติไทยพัฒนา 15

ช่อง 9 เอแบคโพล
พรรคเพื่อไทย 299
พรรคประชาธิปัตย์ 132
พรรคภูมิใจไทย 28