ฮือฮา! ไำทยพบสมุนไำพรรักษามะเร็งกว่า 2,000 ชนิด

ฮือฮา! ไำทยพบสมุนไำพรรักษามะเร็งกว่า 2,000 ชนิด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(24 พ.ค.) พญ.วิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า จากการสำรวจสมุนไพรที่มีการจดแจ้งทะเบียนตำรับยาทั่วประเทศ พบว่ามีสมุนไพร 1,927 ตำรับที่มีสรรพคุณใช้ในการรักษาโรคมะเร็งดยจะเน้นมะเร็งที่มีกลุ่มผู้ป่วยมากลำดับต้น คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งผลจากการประชุมพบว่า สมุนไพรมีสรรพคุณในการรักษามะเร็งได้จริง แต่จะช่วยรักษาได้เฉพาะในการป่วยระยะแรก โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมค่อนข้างที่จะยืนยันได้ว่า เมื่อใช้สมุนไพรรักษาแล้วทำให้ไม่ต้องตัดเต้านมทิ้ง นอกจากนี้ ยังทำให้ทราบอีกว่ามีตำรับสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษามะเร็งเพิ่มขึ้นมาอีกรวมทั้งหมดแล้วมากถึง 2,000 ตำรับ

พญ.วิลาวัลย์ กล่าวอีกว่า จะหาแนวทางเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวต่อไป โดยจะทำอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือต่างชาตินำไปจดลิขสิทธิ์ ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ สูญเสียทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้น ข้อมูลตำรับสมุนไพรทั้ง 2,000 ตำรับ จะจดแจ้งไว้เป็นภูมิปัญญา พร้อมบรรจุในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย และหากพบว่ายาตำรับใดได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีผลวิจัยรับรองสรรพคุณแล้ว จะส่งเสริมให้ผลิตในรูปแบบยาสำเร็จรูปต่อไป

"ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จะนำความรู้ที่ค้นพบไปถ่ายทอดแก่หมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิด แทนการจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจก เพราะจะได้ปกป้องภูมิปัญญาของไทย และป้องกันผู้ที่จะไปกว้านซื้อสมุนไพรเพื่อหวังผลทางการค้าด้วย" พญ.วิลาวัลย์กล่าว