สทศ.เผย เด็กไทยสอบโอเน็ตตกระนาว!

สทศ.เผย เด็กไทยสอบโอเน็ตตกระนาว!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(6 เม.ย.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.ได้ประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th แล้ว โดยที่ยังไม่พบปัญหาในการเข้าดูคะแนนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ สทศ.ยังเปิดเผยรายงานสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ยผลสอบโอเน็ต 8 วิชาของนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ ปรากฎว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 42.61 จาก 100 คะแนน, วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 46.51 จาก 100 คะแนน, วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 30.90 จาก 100 คะแนน, วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 19.22 จาก 100 คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 14.99 จาก 100 คะแนน, วิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 62.86 จาก 100 คะแนน, วิชาศิลปะมีคะแนนเฉลี่ย 32.62 จาก 100 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ย 43.69 จาก 100 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อนำค่าเฉลี่ยผลสอบโอเน็ตในปีการศึกษานี้ ไปเปรียบเทียบกับการสอบโอเน็ตเมื่อปีการศึกษา 2552 ที่นักเรียนไทยเคยทำคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยได้ 46.47 คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ได้ 28.56 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษได้ 23.98 คะแนน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ตกต่ำลงอย่างชัดเจน