กกต.สุรินทร์รับสมัครกกต.เขต-ประจำจังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุรินทร์ หลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ ประวัติการทำงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2554 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสุรินทร์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด