พม่าประกาศขึ้นภาษีสนามบิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของประเทศพม่า รายงานวานนี้ ระบุ พม่าได้ขึ้นค่าภาษีสนามบิน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เป็น 10 ดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมซึ่งคิดที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับชาวต่างชาติ และ 3,000 จ๊าด หรือ 3.4 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับชาวพม่า

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ประเทศพม่า จะมีสายการบินเอกชนสายการบินเดียว คือ สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล (MAI) แต่มีสายการบินต่างชาติอีก 13 สายการบิน ที่ให้บริการ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด