ชาวปากพนัง ไม่ท้อ ขอยึด ในหลวงและราชินี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิชัย ชื่นชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ในขณะนี้ ยังไม่ขอสรุปเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ เพราะถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ขณะนี้ ปริมาณน้ำท่วมขังสูงประมาณ 2.50 เมตร โดยประชาชนกว่า 8,000 คน ได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมขังบ้านเรือน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในขณะนี้ ยังคงยึดนโยบายของ นายอำเภอปากพนัง และ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช คือ อย่าให้ประชาชนอดอาหาร และให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือในเรื่องการแจกจ่ายอาหาร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการในขณะนี้ คือ น้ำดื่ม และข้าวสารอาหารแห้ง ที่จะใช้ในการประทังชีวิตในช่วงน้ำท่วม ส่วนสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมในครั้งนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ต่อสู้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด