เอแบคโพลเผย ความนิยม ปชป.-พท สูสี

เอแบคโพลเผย ความนิยม ปชป.-พท สูสี

เอแบคโพลเผย ความนิยม ปชป.-พท สูสี เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องคะแนนนิยมของสาธารณชนต่อพรรคการเมือง ในบรรยากาศโหมโรงปลุกกระแสเลือกตั้งใหม่ โดยทำการศึกษาจากประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ใน 17 จังหวัด จำนวน 5,212 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -2 เมษายน 2554 พบว่า ผลสำรวจครั้งล่าสุด กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.7 ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใด แต่กระแสนิยมพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค ยังคงสูสี คือ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร้อยละ 26.4 และพรรคเพื่อไทยได้ร้อยละ 25.5 ในขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆ ได้ร้อยละ 15.4 ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 33 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ส่วนร้อยละ 21 เลือกพรรค
ประชาธิปัตย์ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 33.2 จะเลือกพรรคเพื่อไทยเช่นกัน ส่วนที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 16.6 แต่ในพื้นที่ภาคกลาง พบว่า ร้อยละ 22.5 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่ ร้อยละ
16.3 จะเลือกพรรคเพื่อไทย และในพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงสูสี โดยร้อยละ 29.7 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ส่วนร้อยละ 24.6 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด