เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)-ร่วมด้วยฯเตรียมลงใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ร่วมด้วยช่วยกัน และภาคเอกชน ในการจัดคาราวาน ครัวพึ่งพา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จังหวัดภาคใต้ โดย รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมเสริมของทางมูลนิธิ ที่จากเดิมหากเกิดอุทกภัยต่าง ๆ ทางมูลนิธิจะไปแจกถุงยังชีพอย่างเดียวว่า ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างจิตสำนึกในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น ผู้ประสบความเดือดร้อนต้องมาร่วมมือร่วมใจในการทำอาหารเลี้ยงกันเอง โดยมีหน่วยงานส่วนกลางเข้ามาเป็นผู้ประสานงาน สำหรับพื้นที่ ที่คาราวาน จะเดินทางไปในครั้งนี้ มี 5 จังหวัด คือ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช โดยจะมีการจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ต่าง ๆ ทำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด