หน.ศูนย์ปชส. กอ.รมน.ภ.4คนใหม่รับตำแหน่ง

หน.ศูนย์ปชส. กอ.รมน.ภ.4คนใหม่รับตำแหน่ง

หน.ศูนย์ปชส. กอ.รมน.ภ.4คนใหม่รับตำแหน่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดให้มีการรับส่งหน้าที่ ระหว่าง พันเอก บรรพต พูลเพียร โฆษก/หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โดยมารับตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ส่วน พันเอก บรรพต พูลเพียร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ ณ ศูนย์สันติสุข ภายใน ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ด้าน พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คนใหม่ ยังคงยืนยันต่อการสานต่อนโยบาย รวมถึง การขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางเดิมที่ได้วางไว้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด