ฝรั่งเศส อ้างมีเอกสารพระวิหารชัดเจน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ฟิฟทีนมูฟ อ้างการรายงานของหน่วยข่าวและตอบโต้เร็ว สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหนังสือพิมพ์กัมพูชาใหม่ วันที่ 1 เมษายน ถึงการเข้าพบ สมเด็จ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ของ นาย Thierry Mariani เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝรั่งเศส ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการเปิดทำการบินเส้นทางกัมพูชา-ฝรั่งเศส ของสายการบิน Air France โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
รัฐบาลฝรั่งเศส ยืนยัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน นี้ว่า ประเทศฝรั่งเศส มีเอกสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาปราสาทพระวิหาร ที่เป็นของประเทศกัมพูชา

นายเอียง สุพัลแลต ผู้ช่วย สมเด็จฮุน เซน เปิดเผยว่า ในการเข้าพบ สมเด็จฮุน เซน ที่ตึกวิมานสันติภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี ในกรุงพนมเปญ นาย Thierry Mariani รัฐเลขาธิการผู้รับผิดชอบด้านการขนส่งของรัฐบาลฝรั่งเศส ได้เรียนกับ สมเด็จฮุน เซน ว่าฝรั่งเศส ได้พยายามอย่างหนักร่วมกับกัมพูชา โดยเฉพาะต่อเป้าหมาย 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม นโยบาย และด้านการลงทุน นาย
Thierry ได้กล่าวว่า ในเป้าด้านวัฒนธรรมนั้น ฝรั่งเศส ได้ใช้ความพยายามในส่วนของปรางค์ปราสาทของกัมพูชา ทั้งการซ่อมแซมและสร้างใหม่

นาย Thierry ได้กล่าวว่า ฝรั่งเศส มีจุดยืนอย่างชัดเจนร่วมกับกัมพูชาต่อปัญหาปราสาทพระวิหาร และเพิ่มเติมอีกว่า "ฝรั่งเศสมีเอกสารถูกต้องชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปราสาทพระวิหาร"

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด