กทม.ประชุมตรวจสอบอาคารหากแผ่นดินไหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2554 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. เข้าร่วมการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่ง กทม. ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กทม. จะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และมาตรการทางด้านกฎหมายควบคุมอาคาร พร้อมเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ กทม. และระดับสำนักงานเขต คาดว่า จะจัดขึ้นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. ที่กลุ่มอาคารลุมพินีเพลส ถนนพระราม 9 รวมถึง การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับครูในโรงเรียน สังกัด กทม. เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด