นักเทนนิสเยาวชน ร่วมแข่งเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซึ่งแข่งขันเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้ เมื่อ 27 มีนาคม 2554, ภาคเหนือ แข่งขันที่ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2554, ภาคอีสาน แข่งขันที่สนามเทนนิสเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน
2554 และ ภาคกลาง แข่งขันที่ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2554 รวม 4 ภาค มีผู้สมัครแข่งขันรวมทั้งสิ้นร่วม 700 คน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น ด้วยกัน คือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย - หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย - หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย - หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย - หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย - หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย - หญิง โดยผู้ฝึกสอน, ผู้ปกครอง และนักเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2554 ทั้ง 4 ภาค พร้อมใจกันทำพิธีถวายพานพุ่ม และถวายราชสดุดี ในวันที่ 2
เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา ก่อนเริ่มการแข่งขันในเวลา เวลา 09.00 น.

สำหรับในรุ่นที่น่าสนใจ คือ รุ่น 16 ปี โดยมือวางอันดับ 1 ของภาคต่างๆ มีดังนี้
ภาคเหนือ ชาย สิรภพ ทองวินิชศิลป์(เชียงใหม่), หญิง พิมพ์ชนก เขื่อนแก้ว (ลำปาง), ภาคอีสาน ชาย สุทธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ (นครราชสีมา), หญิง นันทวัน วิเศษ (ขอนแก่น), ภาคกลาง ชาย อติกานต์ จูปราง(กทม.), หญิง
ธัญธิตา ซื่อตรง (จันทบุรี)

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด