แพร่เสนอจัดกีฬายช.แห่งชาติครั้งที่30

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี 2557 คณะกรรมการการกีฬาจังหวัดแพร่ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี 2557 จำนวน 20 หัวข้อ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยขณะนี้มีจังหวัดที่เสนอตัวเข้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดแพร่และจังหวัดพิจิตร

ด้าน นายอภิชาติ เทียวพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดแพร่ ได้มีมติเสนอตัวเข้าเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 นั้น จังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการกีฬาภายในจังหวัด ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมสู่ระดับสากล และเสนอแนะโครงการส่งเสริมการกีฬาภายในจังหวัด ตลอดจนร่วมมือในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมานั้น นักกีฬาเยาวชนของจังหวัดแพร่ได้ 3 เหรียญเงิน จากกีฬามวยปล้ำ และ 8 เหรียญทองแดง จากกีฬามวยปล้ำ 4 เหรียญ ว่ายน้ำ 3 เหรียญ และมวยสากลสมัครเล่น 1 เหรียญ รวม 11 เหรียญ เป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด