พบน้ำถังใต้ดินโรงไฟฟ้าเปื้อนสารรังสีสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการยืนยันของบริษัท การไฟฟ้าโตเกียว หรือ เทปโก ในการตรวจพบสารกัมมนตรังสี ในถังน้ำใต้ดินของเตาปฏิกรณ์ที่ 2 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก หลังเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ถล่ม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ ซึ่งเป็นการรั่วไหลออกจากเตาปฏิกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนสารรังสี ยังถูกตรวจพบในพื้นที่โดยรอบอาคารกังหันน้ำของเตาปฏิกรณ์ที่ 1 ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการปนเปื้อนของน้ำทะเลและดิน ที่จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ในทันที และยังสามารถตรวจพบกัมมันตภาพรังสี ซีเซียม สูงผิดปกติในเนื้อวัว ใกล้พื้นที่ดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด