ผู้ว่าฯกระบี่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสิทธิ์ โอสถานนนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้ง 8 อำเภอ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้าส่วนต้องลงพื้นที่ เข้าหาผู้ประสบภัยในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่อง การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย ผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยยังขาดหายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านต้นหาร ต.หน้าเขา ซึ่งมีภูเขาถล่มต้องเป็นพื้นที่
พิเศษในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำกิน พืชทางการเกษตร เช่น สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งผู้ประสบภัยจะต้องมีที่ทำกินในอนาคต โดยทางจังหวัดกระบี่จำเป็นที่จะต้องหาที่ทำกินให้กับผู้ประสบภัย ทั้ง 17 ราย จะได้รับเงินชดเชย กรณีบ้านพังหลังละ 3 หมื่นบาท นอกจากนั้น ทางจังหวัดกระบี่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 5 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านพังทั้งหลัง หลังละ 2 หมื่นบาท สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือ ดินถล่มที่ทำให้บ้านพังทั้งหลัง ต้องรีบทำการสำรวจให้มียอดที่ชัดเจน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด