ดาวเทียมนาซาชี้สุราษฎร์ปริมาณน้ำฝนสูง

ดาวเทียมนาซาชี้สุราษฎร์ปริมาณน้ำฝนสูง

ดาวเทียมนาซาชี้สุราษฎร์ปริมาณน้ำฝนสูง เกี่ยวกับ ต่างประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดาวเทียม TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) ภายใต้การบริหารขององค์การนาซา และ สำนักงาน
สำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะถูกคำนวณและจัดเก็บไว้ที่ศูนย์การบินอวกาศ ก็อดดาร์ด องค์การนาซา ในเมืองกรีนเบลต์รัฐแมริแลนด์ ระบุสัปดาห์ที่ผ่านมา
พบปริมาณน้ำฝน ในพื้นที่แถบคาบสมุทรมาเลย์ มีปริมาณสูงถึงเกือบ 1200 มม. หรือประมาณ 47 นิ้ว

นอกจากนี้ข้อมูลจากดาวเทียมTRMM ยังพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในอัตรา 50 มม. / ชม. (หรือ
ประมาณ2 นิ้ว) ขณะที่เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางภาคใต้ของไทย สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
ได้ถึง 855 มม. (34 นิ้ว) ซึ่งโดยปกติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเดือน เพียง 2 นิ้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด