สภาล่ม3วันติดองค์ประชุมไม่ครบสส.มา218

สภาล่ม3วันติดองค์ประชุมไม่ครบสส.มา218

สภาล่ม3วันติดองค์ประชุมไม่ครบสส.มา218 เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต้องยุติเร็วกว่ากำหนด เป็นวันที่ 3 เนื่องจากมีสมาชิกเสียบบัตรแสดงตน ไม่ครบองค์ประชุม โดยมีสมาชิกแสดงตนเพียง 218 คน จากสมาชิกทั้งหมด 474 คน ซึ่งถือว่า ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ที่ต้องมีสมาชิก 237 คนขึ้นไป จึงจะสามารถลงมติได้ ทั้งนี้การลงมติดังกล่าว เป็นการลงมติในร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้านานกว่า 4 ช.ม. โดยพิจารณามาถึงมาตรา 11 เท่านั้น ส่งผลให้ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาออกไป และสั่งปิดการประชุมในทันที


ด้าน ประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 375 เขต ที่ กกต.จังหวัด จะต้องเสนอรูปแบบของการแบ่งเขตการเลือกตั้งว่า ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กกต. จังหวัด จะจัดส่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ไปยัง กกต.กลาง ซึ่งคาดว่าการแบ่งเขตจะแล้วเสร็จ ในช่วงกลางเดือน เม.ย.นี้ ส่วนความเป็นไปได้ที่ นายกรัฐมนตรี จะมีการประกาศยุบสภา ก่อนต้นเดือน พ.ค.นั้น เนื่องจากการประชุมสภาที่ผ่านมาล่มหลายครั้ง และ ส.ส.ใช้เวลาในการลงพื้นที่หาเสียง เรื่องนี้ขอให้ไปสอบถามที่ นายกรัฐมนตรี เอง ทั้งนี้ในส่วนตัวมีความกังวลในเรื่องของการแก้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งอยากให้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภา

อย่างไรก็ตาม นายประพันธ์ กล่าวอีกว่า กกต. มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด อีกทั้งเชื่อว่า เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ทุกอย่างน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ จากการดูบรรยากาศในช่วงปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด