พิจิตรไข้เลือดออกระบาดหลังฝนตกต่อเนื่อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประจักษ์ วัฒนกูล นพ.สสจ.พิจิตร เปิดเผยยอมรับว่า ขณะนี้ ได้เกิดฝนหลงฤดูตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วงจรชีวิตของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะต้องลดลงในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน แต่ปรากฏว่าปีนี้ สถานการณ์กลับตรงกันข้าม เหตุเพราะฝนหลงฤดู ทำให้ยุงมีการต่อวงจรชีวิตและมีปริมาณมากขึ้น ผลที่เห็นได้ชัด คือ ขณะนี้มีผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกในเขต จ.พิจิตร มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ จ.พิจิตร ต่างๆ สัปดาห์ละ 20 - 30 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก แต่อย่างใด

อีกทั้ง อากาศกลางคืนหนาว ตอนเช้ามีฝน ตอนบ่ายอากาศร้อน แบบวันเดียวมี 3 ฤดู แถมมีอากาศร้อนสลับหนาวแบบวันเว้นวัน เช่นนี้ ก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ ต่างๆ มากมาย ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข อาจต้องมีการทำการศึกษาวิจัยกันใหม่ ถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ กับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดกับประชาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด