กทม.เผยคดีรถดับเพลิงเลื่อนไต่สวนปลายพค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว ความคืบหน้าคดีรถและเรือดับเพลิง และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย มูลค่า 6,687 ล้านบาท ว่า การดำเนินการหลังอนุญาโตตุลาการ เรื่องรถและเรือดับเพลิง ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-25 มี.ค. ที่ผ่านมา

หลังกรุงเทพมหานครทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทสไตลเออร์นั้น คณะผู้แทนคู่ความทั้งสองฝ่าย ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตน และ แพทย์หญิงมาลิณี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนเข้าร่วมด้วย โดยทั้งสองฝ่ายมีการนำเสนอพยาน 2 ประเภท คือ พยานหลักฐานกับพยานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการของคณะอนุญาโตตุลาการทั้ง 3 วัน เป็นการดำเนินการในประเด็นข้อโต้แย้งกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งบริษัท สไตเออร์ เดทเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์ซอย์ จำกัด คู่สัญญา จากประเทศออสเตรีย เป็นผู้หยิบยกขึ้นมา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ขณะที่ทนายความของฝ่ายไทย ที่เข้าดำเนินการ คือ ดร.เดวิด ลอว์สัน ซึ่งเป็นทนายความประจำอยู่ที่กรุงเจนีวา นอกจากนี้ มีคณะกฎหมายจากกรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอพยานหลักฐาน และพยานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไทยตามลำดับ ซึ่งการพิจารณาคดี ได้มีการเลื่อนการพิจารณาไปในช่วงปลาย พ.ค. ปีนี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการพิจารณาคดีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ ICC หรือ Internation Chamber of Commerce ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คือ ข้อกำหนดให้คู่ความต้องถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับ ห้ามไม่ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดเผยพยานเอกสาร หรือคำเบิกความ ข้อโต้แย้งของคู่กรณี หรือรายละเอียดๆ ของกระบวนการพิจารณาคดี ดังนั้น ตนไม่สามารถเผยแพร่รายละเอียดได้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เป้าหมายหลักของกรุงเทพมหานคร ยังเป็นการดำเนินการ เพื่อระงับสัญญาซื้อขาย พ.ศ. 2547 ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดไว้

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด