พิษณุโลกเร่งระบายน้ำเขื่อนนเรศวร

พิษณุโลกเร่งระบายน้ำเขื่อนนเรศวร

พิษณุโลกเร่งระบายน้ำเขื่อนนเรศวร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ได้เปิดเผยว่า ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เพิ่มปริมาณสูงขึ้น จนสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรมชลประทานยังได้ยืนยันในแผนบริหารจัดการน้ำในระบบตามเดิม คือ ให้เกษตรกรปลูกพืชตามแผนที่วางไว้เท่านั้น ไม่ควรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะนาข้าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้น้ำ เพื่อการเพาะปลูกในระบบชลประทาน และเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงดิน อีกทั้งเพื่อเป็นการตัดวงจรเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล ที่กำลังมีการระบาดอย่างหนักในพื้นที่

ซึ่งในโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร มีพื้นที่ทางการเกษตรที่รับผิดชอบดูแลอยู่ประมาณ กว่า 6 แสนไร่ โดยขณะนี้ทางเขื่อนนเรศวร จะได้ทำการเร่งระบายน้ำเข้าสู่ระบบ คลองส่งชลประทาน และคลองสาขาอย่างเต็มที่ และจะหยุดทำการส่งน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ในวันที่ 4 เมษายน นี้ อย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด